Digital Superkarma - forløbsbeskrivelse

Digital Superkarma er et undervisningsmateriale om digital dannelse og trivsel på de sociale medier, målrettet udskolingen. Det består af trivselsmålinger, elevtekster og øvelser, et etisk kodeks, udarbejdelse af klassens egne online trivselsregler samt en gruppeøvelse, hvor eleverne kan øve sig på at bruge det etiske kodeks og klassens trivselsregler. Materialet lægger op til et undervisningsforløb med otte moduler.

Til materialet hører en plakat til jeres trivselsregler, en plakat med et etisk kodeks samt en række øvelser. Materialet kan printes her fra sitet. 

Klik på de enkelte moduler herunder for at komme videre til en beskrivelse af modulets indhold. 

Om materialet

Målgruppe: Udskolingen

Obligatoriske emneområder: Sundheds- og Seksualundervisning og Familiekundskab

Understøttende Undervisning (UUV)

Fag: Dansk og samfundsfag

Tidsforbrug: Ca. 9-13 lektioner på det samlede forløb (man kan også nøjes med at bruge enkelte dele af forløbet).