Præsentation af opfølgende trivselsmåling

Det skal du bruge:

  • Resultaterne fra både den indledende og den opfølgende trivselsmåling (er sendt til din mail).
  • Bearbejdningsskemaet (printes fra boksen til højre).

Sådan gør du:

Dan dig et overblik over de tilsendte resultater. Brug evt. bearbejdningsskemaet. Sammenlign resultaterne med den første trivselsmåling. Tag stilling til følgende: 

  • Går det godt med trivslen? Eller halter det på nogle områder?
  • Er der brug for et fornyet fokus på trivselsreglerne? Eller at justere på dem?
  • Er der noget, forældrene skal involveres i?
  • Er der noget klassens andre lærere skal involveres i?
  • Er der noget, ledelsen skal involveres i?

Hvis det går godt
Hvis det går godt, så ros eleverne for at passe på hinanden og tag evt. en kort snak om trivselsreglerne, og hvordan eleverne synes, det går. 

Hvis der er problemer
Hvis der er problemer, så tag stilling til, hvem der skal involveres for at få problemet løst (elever, andre lærere, forældre, ledelse, AKT-lærer, rådgivning udefra mv.). Det er afgørende, at der sættes ind over for problemerne, og at du som lærer sørger for at få den rette hjælp til det.


Der findes flere forskellige tilbud. Mange kommuner har gratis rådgivningstilbud, som kommunens skoler kan benytte sig af. En anden mulighed kan være Børns Vilkår, som mod betaling kan køre et trivselsforløb for eleverne eller holde oplæg for forældrene eller for skolens personale. Se nogle af mulighederne i boksen til højre.