Modul 4) Gruppeøvelse Digital Superkarma

Det skal du bruge:

  • Klassens online trivselsregler (udarbejdet i modul 3)
  • Etisk kodeks (fra modul 1)
  • Gruppeøvelsen Digital Superkarma. Hver gruppe skal have to ark (= i alt otte situationskort). Downloades fra 'Hent og print' til højre. 

Sådan gør du:

1) Introducer øvelsen: Om lidt bliver i delt op i grupper og skal lave en gruppeøvelse, der hedder Digital Superkarma. Her skal I øve jer på at bruge det etiske kodeks og jeres nye online trivselsregler. I øvelsen bliver I præsenteret for en række konkrete situationer/handlinger på de sociale medier. Jeres opgave er at vurdere hver enkelt handling ved at besvare otte spørgsmål om, hvorvidt handlingen er problematisk moralsk, hvad konsekvensen kan være osv.  

2) Del eleverne op i fem grupper á 4-6 personer. Print de fem sider med situationskortene ud i to eksemplarer og udstyr hver gruppe med to forskellige sider (= otte situationskort til hver gruppe). Giv grupperne ca. 45 minutter til at løse øvelsen. Grupperne skal ved besvarelsen af hvert situationsskort forholde sig til otte spørgsmål. Det er ikke afgørende, om grupperne kan nå igennem alle situationerne.  

3) Saml klassen i plenum. Nu skiftes grupperne til at læse et af situationskortene fra øvelsen op og præsentere gruppens besvarelser af de otte spørgsmål fra øvelsen. 

NB! Vær opmærksom på, om elevernes besvarelse af spørgsmålene tager udgangspunkt i det etiske kodeks og deres nye trivselsregler – for at forhindre, at noget stikker af på moralske afveje.

Formål:

At eleverne øver sig på at bruge trivselsreglerne og det etiske kodeks og dermed styrker deres handlekompetence.