Modul 3) Klassens online trivselsregler

Det skal du bruge:

 • Spørgsmålsark – et til hver gruppe (downloades fra 'Hent og print' i højre side).
 • Trivselsplakat (downloades fra 'Hent og print' i højre side).
 • Skolens evt. antimobbepolitik
 • Klassens evt. almindelige trivsels-/samværsregler, hvis I har nogle.

Sådan gør du:

1) Fortæl eleverne, at de nu skal udarbejde klassens egne online trivselsregler. Sig fx: Online trivselsreglerne skal supplere vores trivselsregler og skolens antimobbepolitik. Det er regler for, hvordan vi passer på hinanden på de sociale medier. Reglerne skal tage udgangspunkt i det etiske kodeks, men skal være så tilstrækkeligt konkrete, at vi kan bruge dem i praksis. Det handler om, hvordan vi kan supplere det etiske kodeks, så vi får en bedre onlinetrivsel i klassen, og hvordan vi kan tage fælles ansvar for hinanden på de sociale medier.

2) Gennemgå skolens antimobbepolitik og klassens eksisterende trivselsregler, hvis de findes.

3) Del eleverne op i grupper á 4-6 personer og giv hver gruppe et spørgsmålsark. Bed hver gruppe om at diskutere og besvare spørgsmålene. 

4) Saml op på besvarelserne i plenum. Ved hjælp af punkterne på plakaten, formuleres i plenum klassens endelige online trivselsregler, som skrives ind på plakaten og hænges op.  

Formål:

Online trivselsreglerne er et supplement til de trivselsregler, I måske har i forvejen, samt skolens antimobbepolitik. Reglerne skal tydeliggøre over for eleverne, at der også er regler for, hvordan vi kan opføre os, når vi er online. Reglerne tager udgangspunkt i det etiske kodeks, men skal være så tilstrækkeligt konkrete, at de kan bruges i praksis. Reglerne bør kommunikeres ud til klassens lærere og forældre. 

Spørgsmål til online trivselsregler

 • Hvilke muligheder har vi, når vi bliver vidne til noget, der er ulovligt? 
 • Hvilke muligheder har vi, når vi bliver tilskuere til noget, der overskrider det etiske kodeks?  
 • Hvordan sikrer vi, at ingen i klassen føler sig uden for klassens fællesskab på de sociale medier?
 • I hvilke tilfælde kontakter vi en voksen?
 • I hvilke tilfælde kontakter vi en lærer? Hvad vil vi gerne have, at læreren gør?
 • Hvornår er det okay at poste billeder af hinanden? Skal vi spørge først?
 • Hvilke fælles regler kan vi lave, der kan hjælpe os med ikke at være stressede? (fx regler om hvor sent man må skrive til hinanden).
 • Kan vi med fordel lave fælles regler for brug af mobiltelefon? (Fx om det er okay at tjekke den, mens man taler sammen)

Spørgsmålene kan downloades fra 'Hent og print' i højre side.