Præsentation af trivselsmålingen

Det skal du bruge: 

Resultaterne fra trivselsmålingen (tilsendt på mail) samt skema til bearbejdelse af målingen (kan printes fra boksen til højre)

Sådan gør du: 

1) Præsenter eleverne for resultatet af trivselsundersøgelsen. Det er vigtigt, at du viser, at målingens resultater ikke er til diskussion (det er jo fakta)

2) Forklar at I nu skal lave klassens egne online trivselsregler og udpeg nogle centrale opmærksomhedspunkter, som I skal arbejde videre med. 

Sig fx: Vi har nu fået reusltaterne fra målingerne. Her i klassen er der tydelige udfordringer med, at mange føler sig udelukket eller på anden måde dårligt behandlet på de sociale medier, (eller hvad målingen nu viser). Derfor skal vi i den kommende tid arbejde med at skabe vores egne online trivselsregler her i klassen. Det, der kommer til at ske nu, er....  

Vær forberedt på, at der kan være dominerende stemmer i klassen, der vil argumentere for, at det ikke forholder sig, som målingen siger. Hold fast i, at resultaterne ikke er til diskussion, og at det er vigtigt, at alle anerkender resultatet af målingen.  

Forberedelse:  

Se på de tilsendte resultater og dan dig et overblik over, hvordan det står til med klassens digitale trivsel. Brug evt. bearbejdningsskemaet. Udpeg de mest centrale opmærksomhedspunkter – det er dem, I skal have særligt fokus på i udarbejdelsen af jeres trivselsregler. Det kan fx være problemer med, at nogle føler sig udelukket fra klassens fællesskab på de sociale medier. Brug noget tid på at forberede, hvordan du vil fremlægge resultaterne.

OBS: Af hensyn til elevernes anonymitet, er det vigtigt, at du ikke viser eller læser op fra de kommentarer, som eleverne har skrevet i trivselsmålingen. Og fortæl kun eleverne om, hvad der står i kommentarerne, hvis du kan gøre det på en måde, hvor kommentarerne ikke kan føres tilbage til bestemte elever.