Modul 2) Stress og Identitet

Det skal du bruge:

Refleksionsøvelsen 'Enig/Uenig' (om Stress og Identitet)
Downloades fra 'Hent og print' til højre.  

Sådan gør du:

1) Eleverne læser teksterne under fanebladene Stress og Identitet og diskuterer debatspørgsmålene – enten i plenum eller i grupper.

2) I laver i plenum refleksionsøvelsen Enig/uenig, hvor eleverne tager stilling til og diskuterer en række udsagn om stress og identitet i relation til de sociale medier.

Ryk bordene til side, så I har god plads. Læg et skilt, hvor der står 'uenig' i den ene side af rummet og et 'enig'-skilt i den anden ende.

Læg udsagskortene på gulvet/et bord og bed en elev om at trække et kort og læse det højt. Bed derefter alle elever i klassen om at stille sig et sted mellem de to 'enig' og 'uenig'-skilte alt efter, hvor enige eller uenige de er i udsagnet.