Modul 1) Etik, Lovgivning, Rettigheder

Det skal du bruge:

  • Refleksionsøvelsen 'Enig/Uenig'
    (om Etik, Lovgivning og Rettigheder)
  • Etisk kodeks 

Downloades under 'Hent og print' til højre. 

Sådan gør du:

1) Eleverne læser teksterne under fanebladene Etik, Lovgivning og Rettigheder og diskuterer de tilhørende debatspørgsmål – enten i plenum eller i grupper.

2) I laver i plenum refleksionsøvelsen Enig/uenig, hvor eleverne tager stilling til og diskuterer en række udsagn om de sociale medier med fokus på etik, lovgivning og rettigheder.

Ryk bordene til side, så I har god plads. Læg et skilt, hvor der står 'uenig' i den ene side af rummet og et 'enig'-skilt i den anden ende.

Læg udsagskortene på gulvet/et bord og bed en elev om at trække et kort og læse det højt. Bed derefter alle elever i klassen om at stille sig et sted mellem de to 'enig' og 'uenig'-skilte alt efter, hvor enige eller uenige de er i udsagnet.

NB! I de tilfælde, hvor eleverne skal vurdere noget moralsk, er det vigtigt, at du sikrer, at de hele tiden tager udgangspunkt i det etiske kodeks. Hvis eleverne selv får lov at sætte rammerne, kan det stikke af på moralske afveje, hvor dem, der har mest indflydelse i klassen, får lov at definere, hvad der moralsk set er okay. Derfor anbefaler vi, at du læser udsagnskortene igennem på forhånd og overvejer, hvad der evt. kan komme af udfordringer.