Det er let at misforstå hinanden på de sociale medier

Det er nemt at komme til at misforstå hinanden på de sociale medier, fordi vi typisk skriver sammen uden at kunne se og høre hinanden.  

Når vi kommunikerer med hinanden ansigt til ansigt består kommunikationen både af ord, tonefald og kropssprog. Men på de sociale medier er kommunikationen anderledes, fordi vi hverken kan se hinandens kropssprog eller høre hinandens tonefald.   

Mange forskere har forsøgt at undersøge, hvor stor en betydning ordene – altså det, vi rent faktisk siger – har for den samlede kommunikation, når man taler sammen ansigt til ansigt. De har fundet ud af, at kropssprog og toneleje spiller en meget stor rolle. Og flere forskere mener, at kropssprog og toneleje er langt vigtigere, end hvad vi siger med ord.

Vi kommer let til at misforstå hinanden
Når vi kommunikerer skriftligt på de sociale medier, skal ordene pludselig fylde det hele, fordi kropssproget og tonelejet er væk. Og så er der stor risiko for, at vi kommer til at misforstå det, vi skriver til hinanden. 

Måske opfatter vi noget, der blev skrevet for sjov, som om det var alvorligt ment, eller vi opfatter noget som mere surt og vredt, end det egentlig var ment. Så reagerer vi på det ved at skrive noget surt og vredt tilbage. Og så sidder personen i den anden ende og føler sig angrebet af det, vi skriver, fordi han slet ikke havde skrevet noget surt, og nu ikke forstår, hvorfor han skal angribes. Og sådan kan en misforståelse skabe en konflikt, og konflikten kan vokse sig kæmpestor. Alt sammen fordi vi ikke kan se og høre hinanden.

Kommunikation med folk vi ikke kender
En anden årsag til misforståelser er, at vi på de sociale medier også kommunikerer med mennesker, vi ikke kender eller ikke kender særlig godt. Når vi kommunikerer med mennesker, vi ikke kender, ved vi ikke, hvad de kan finde på – om de er søde og rare, eller de er ude på at genere os. Når vi ikke ved det, er der ekstra stor risiko for misforståelser.

Spørgsmål til debat

Har du prøvet at misforstå nogle, du kommunikerede skriftligt med (f.eks. på Facebook, Instagram, Messenger eller sms?) 

Undgå misforståelser

For at undgå misforståelser, når du kommunikerer på de sociale medier, kan du bruge modellen 'Stop op, forklar, spørg ind'.

  • Stop op. Stop op og tænk dig om, inden du svarer. Rigtig mange kommer til at svare, inden de får tænkt sig om, og ender med at fortryde det, de har skrevet.
     
  • Forklar. Hvis du tror, den anden har misforstået dig, så forklar igen, hvad du mente. Forklar det på en ny måde.
     
  • Spørg ind. Spørg ind til hvad det er, den anden mener. Forklar hvordan du opfatter det, den anden har skrevet, og spørg, om det er rigtigt forstået.

Brug tegnene rigtigt

Kan man råbe på skrift? Ja, det kan man godt. Og man kan komme til at gøre det, uden man er klar over det. Hvis man f.eks. skriver 'Husk nu tasken!!!!', så kan det sagtens være, at modtageren opfatter udråbstegnene, som om man råber og er sur. Også selvom man måske egentlig bare skrev det for at hjælpe vedkommende med at huske sin taske.

Derfor er det vigtigt at tænke over, hvilke tegn man bruger, og det kan være en god idé at bruge en smiley, når man skriver noget, som er venlig ment, men som måske kan misforstås.