Brug din magt med omtanke

Når du er på et socialt medie, f.eks. Facebook, har du langt større magt, end du måske lige er klar over. Med magt mener vi evnen til at påvirke andres dag, andres relationer, andres liv.

Du er forbundet til mange mennesker med din profil, og du kan nå ud til alle dine Facebook-venner med det indhold, du deler. Og hvis du tagger andre i dit opslag, når du også ud til deres Facebook-venner. Det svarer til, at du hver dag 24 timer i døgnet har mulighed for at stille dig op på en scene og sige eller vise, lige hvad du vil til flere hundrede mennesker. Og du kan stort set selv bestemme, hvem der skal stå i menneskemængden og lytte.

Andre har også magt til at påvirke dig
Hvis du vil sige noget om en bestemt person i dit netværk, kan du – ved at tagge ham eller hende – også bestemme, at alle i personens netværk skal stille sig op foran scenen og lytte til dig. Det giver dig rigtig meget magt til at påvirke andre – på godt og ondt. Og det giver andre meget magt til at påvirke dig.

Vi har altså allesammen meget magt til at påvirke hinanden. Derfor er det vigtigt, at vi opfører os ordentligt over for hinanden. Vi skal ikke bare overholde lovgivningen, men også opføre os ordentligt rent moralsk.

Etik er at tage hensyn til andre
Moral handler om, hvordan man bør opføre sig. Når man skal vurdere, om en bestemt handling er moralsk eller umoralsk, tager man udgangspunkt i etik. Etik handler om, hvordan man behandler andre mennesker, om hvad det gode liv er og om betydningen af at tage hensyn til andre og ikke kun tænke på sig selv.

Brug det etiske kodeks (til højre), når du skal vurdere, om en handling på et socialt medie er i orden.

Rollespil om magt og moral

(Laves i grupper af 4-8 personer) Skriv et lille rollespil om en situation på de sociale medier, hvor begreberne magt og moral bliver sat i spil. I skal skrive hvilke roller, der indgår og give rollerne replikker. Jeres rollespil skal opføres for klassen.

Lav en skriftlig opgave

Beskriv en situation eller en problematik på de sociale medier, hvor begreberne magt og moral bliver sat i spil. Situationen må gerne være opdigtet. Det vigtigste er, at den sætter begreberne magt og moral i spil. 

Etiske spørgsmål

Etiske spørgsmål drejer sig om, hvordan man behandler andre mennesker og andre levende væsener. Etik handler om, hvad det gode liv er, og betydningen af at tage hensyn til andre og ikke kun have blik for sig selv og sine egne behov.
Kilde: Etisk Råd