Kender du lovgivningen?

Nogle gange kunne man godt få det indtryk, at alt er tilladt på de sociale medier. Men der findes faktisk en del love, der forbyder os at gøre en hel række ting, og hvert år er der mennesker i Danmark, der får en dom – sommetider en fængelsdom – for ting, de har gjort på de sociale medier. Herunder finder du en liste over 9 forskellige ting, som det er godt at være opmærksom på.

1) Du må ikke tage krænkende fotos eller film

Man må ikke udstille andre mennesker i pinlige eller private situationer. Et eksempel kan være at tage billeder af en person i skolens omklædningsrum eller af en, der ligger og soler sig i en have. Hvis du gør det, krænker du privatlivets fred og risikerer bøde eller fængsel i op til seks måneder.

2) Du må heller ikke dele krænkende fotos eller film

Du må ikke videresende fotos af andre uden at have fået deres tilladelse. Gør du det, kan du blive straffet for krænkelse af privatlivets fred. Og hvis du offentliggør billederne, f.eks ved at lægge dem ud på en hjemmeside, kan straffen være endnu højere. Er der tale om seksuelt krænkende billeder, krænker du blufærdigheden og risikerer bøde eller fængsel i op til fire år.

3) Du skal spørge, før du lægger fotos af andre på nettet  

Du skal som udgangspunkt altid have tilladelse til at lægge billeder af andre på internettet. Og hvis personen på billedet føler sig udstillet, udnyttet eller krænket, risikerer du at blive straffet. Det kræver dog ikke tilladelse at lægge billeder ud fra begivenheder som f.eks. en koncert, hvor personen blot indgår som en del af billedet.  

4) Du må ikke udtale dig krænkende om andre

Man må ikke udtale sig krænkende eller fornærmende eller udsprede ondsindede rygter om andre. Det kan straffes med bøde eller fængsel i op til fire måneder. 

5) Du må ikke true andre

Det er ulovligt at true andre – uanset om man gennemfører truslerne eller ej. Det gælder både mundtlige trusler, også i en telefonsamtale eller over webcam, og skriftlige trusler f.eks. via sms, chat eller e-mail. Hvis truslerne er så alvorlige, at de kan fremkalde frygt for eget eller andres liv, helbred eller trivsel, kan det straffes med fængsel i op til to år. Det kan f.eks. være, hvis man skriver en dødstrussel til en anden person.

6) Du må ikke chikanere eller mobbe

Chikane og mobning på de sociale medier kan være strafbart, hvis der er tale om alvorlige krænkelser. Det kan være svært at afgøre, om krænkelserne er så alvorlige, at det er strafbart. I sidste ende er det politi og domstole, der træffer afgørelsen.

Hvornår er der tale om mobning?
Mobning handler primært om at forfølge eller lukke nogle ude af en social sammenhæng. Hvis man systematisk forfølger eller udelukker en person over længere tid på et sted, hvor personen er tvunget til at opholde sig. Når mobning foregår online, kan det f.eks. være via hånlige beskeder, sladder, øgenavne eller udelukkelse fra klassens Facebook-gruppe. 

Hvornår er der tale om chikane?
Chikane eller psykisk vold kan være at komme med nedsættende bemærkninger, seksuelle hentydninger eller sprede rygter om en person.   

7) Du må ikke skaffe dig adgang til andres private oplysninger  

Det er ulovligt at skaffe sig adgang til en andens private oplysninger, f.eks. ved at logge sig ind på en anden persons profil, skrive falske mails eller oprette falske profiler.   

8) Du må ikke dele film og fotos af voldsepisoder

Det er ulovligt at dele film og billeder af voldsepisoder på de sociale medier. Det kan f.eks. være et overfald, der bliver filmet med en mobiltelefon og sendt rundt til venner eller lagt på en hjemmeside. Billedmateriale af voldsepisoder er nemlig omfattet af straffelovens voldsbestemmelser.

Hvornår er der tale om vold?
I princippet er det vold at tage en anden hårdt i kraven eller i armen, ligesom skub og spark er vold, hvilket kan straffes med bøde eller fængsel i op til tre år. Hvis volden er særlig brutal, eller der er tale om mishandling, kan straffen være helt op til seks år. 

9) Du må ikke opføre dit uterligt

Ved ‘uterligt’ menes en handling af seksuel karakter. Det kan f.eks. være at optræde nøgen i en offentlig park eller foran et webcam, som andre kan se online. Det kan straffes med op til fire års fængsel.

Spørgsmål til debat

Er der dele af lovgivningen, der overrasker dig?

Nu hvor du har læst om, hvad der er ulovligt, har du så gjort noget ulovligt på de sociale medier?

Straffeloven § 264
Den, som uberettiget fotograferer personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Det samme gælder den, der ved hjælp af kikkert eller andet apparat uberettiget iagttager sådanne personer.

Straffeloven § 235
Den, som udbreder utugtige fotografier, film eller andre utugtige visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 år.

Straffeloven § 267
Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Straffeloven § 266
Den, som på en måde, der er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd, truer med at foretage en strafbar handling, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Straffeloven § 263
Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, der uberettiget skaffer sig adgang til en andens oplysninger eller programmer, der er bestemt til at bruges i et informationssystem.

Straffeloven § 244
Den, som øver vold mod eller på anden måde angriber en andens legeme, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.

Straffeloven § 232
Den, som ved uterligt forhold krænker blufærdigheden eller giver offentlig forargelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 år.