Spørg ind til din teenagers liv på de sociale medier

Det, der foregår, f.eks. på Facebook, Instagram og Snapchat, er en stor del af de unges liv. Men som forældre kan vi have svært ved at forstå, hvad det er, der foregår, og hvorfor det er så vigtigt, hvad der sker derinde.

Derfor får vi generelt også spurgt for lidt ind til den del af vores børns liv, og flere undersøgelser viser, at børn og unge savner, at deres forældre interesserer sig for deres online liv. Det er ikke at blande sig, men at vise omsorg.

Nogle voksne er bange for at spørge, fordi de ikke kender de sociale medier så godt som deres børn. Men selvom vores børn/unge ofte ved langt mere om de sociale medier, end vi gør, så er det os som voksne, der skal guide de unge ift., hvad der er moralsk i orden, og os, der bedst kan konsekvensberegne. Så hjælp din teenager med, hvordan han/hun skal begå sig online - ligesom du hjælper i alle mulige andre sammenhænge.

Tag gerne udgangspunkt i det etiske kodeks ude til højre. Og hvis klassen laver online trivselsregler, så bak op om dem.

Gode råd til at tale med din teenager

Vær nysgerrig og tillidsfuld. Undgå forbud, restriktioner og overvågning.

Nysgerrighed: Vær åben over for den unges logik: Hvorfor betyder det f.eks. noget at få likes? Hvorfor sender man billeder til hinanden hele tiden?

Anerkend, det der er vigtigt for dit barn – også selvom du måske ikke forstår det. Hvis dit barn fornemmer, at du synes, det er åndsvagt, at likes f.eks. betyder noget, kan du ikke forvente at få ret meget at vide om, hvad der sker i dit barns digitale liv.

Snak med din teenager – også om deres oplevelser på nettet. “Hvordan gik det til træning i dag? Og hvordan går det på Instagram?” Det er ikke at blande sig, men at vise omsorg.

Sæt rammerne. Hvis man sætter forbud og restriktioner op og overvåger, så bryder man tilliden. Sæt derfor i stedet nogle rammer op for, hvordan man opfører sig på nettet. Tag stilling til, hvornår og hvor meget de unge må være på. Må de f.eks. sove med mobilerne og tjekke Facebook om natten, og må de gøre det under aftensmaden?

Moral. Lær dine børn, at almindelige regler for god opførsel også gælder i den digitale verden – også over for folk man ikke kender. Se det etiske kodeks i boksen til højre.

Vær en god rollemodel. Tænk på hvordan og hvor meget du selv bruger sociale medier, og hvor meget og hvornår du selv er optaget af din mobil.

Det kan være svært at tale om – men gør det alligevel

Video fra Dansk Center for Undervisningsmiljø

Sig det med fotos

Unge i dag kommunikerer meget via billeder – og derfor nytter det ikke at bede dem om at lade være med f.eks. at sende billeder til hinanden. Men det er vigtigt at oplyse dem om risikoen ved at sende billeder, der er private.

Digital mobning

Anonymitet – Meget af den digitale mobning foregår anonymt, og når børnene ikke ved, hvem eller hvor mange der har været med til at skrive de ubehagelige beskeder, kan det give ekstra meget usikkerhed.

Stopper ikke – Digital mobning foregår et sted, hvor børnene hele tiden opholder sig, også uden for skoletiden, og de kan derfor ikke undslippe mobningen. Hvis de slukker telefonen eller computeren, dukker beskederne op, så snart de tænder den igen, og det kan give følelsen af ikke at kunne undslippe. 

Eksponering – Mobningen foregår et offentligt sted, hvor ”alle” kan læse med, og det kan forstærke usikkerheden og følelsen af at miste kontrol.

Kilde: Dansk Center for Undervisningsmiljø

Læs mere om digital mobning