Er du med til at skabe respekt eller foragt?

Er det okay at like et billede af en tyk pige med hashtagget #vihadertykkepiger? Er det i orden, at man gang på gang lader være med at tagge en bestemt person på et gruppebillede, men tagger alle de andre? Hvornår er en handling moralsk eller umoralsk?

Det finder man ud af ved at tage udgangspunkt i etik. Til højre finder du et etisk kodeks med fem punkter, som du kan bruge, når du skal vurdere, om en given handling er i orden eller ej. Det etiske kodeks har fokus på handlinger på sociale medier.

Respekt eller foragt?
Det vigtigste spørgsmål at stille sig selv, når man skal vurdere, om det f.eks. er okay at dele et bestemt billede, er, om man ved at dele det skaber respekt eller foragt.

Hvis man deler et billede af en, der kaster op til en fest, producerer det så respekt eller foragt for den, der er på billedet? Vil dem, der ser billedet, få respekt for personen på billedet, eller vil de synes, at det er ulækkert? Vil den, der er på billedet, synes, at det er pinligt og ydmygende, eller vil vedkommende være stolt over det?

Hvis vedkommende vil synes, at det er pinligt og udmygende, eller andre vil synes, at det er ulækkert, så er man med til at producere foragt, hvis man deler billedet. Og så skal man lade være.

Spørgsmål til debat

1) Har du oplevet situationer, hvor nogen udviste foragt for andre? Hvis ja, hvad gjorde det ved dig?

2) Hvordan kan du tage ansvar i en situation, hvor du oplever, at et menneske eller en gruppe  mennesker udsættes for foragt? Er det overhovedet dit ansvar?

Opfind og diskuter jeres egne dilemmaer

Find på et etisk dilemma, du kunne forestille dig, at du eller andre kunne komme til at stå i på de sociale medier. Formuler det kort og præcist og skriv det ned på et stykke papir.

Gå så sammen i grupper og diskuter jeres dilemmaer ud fra det etiske kodeks.

Respekt og foragt

Respekt betyder, at man anerkender nogen eller nogets værdi, status, vigtighed, mening ret til at være der mv.

Foragt er at have mangel på respekt, anse andre for mindreværdige eller værdiløse eller betragte dem med afsky eller væmmelse. Foragt kan vises både på direkte og indirekte måder.

Etik

Etik handler om, hvordan man behandler andre mennesker, hvad det gode liv er og betydningen af at tage hensyn til andre og ikke kun tænke på sig selv.