Den du er

“Hvis ikke jeg poster billeder, mens jeg er på ferie, føler jeg det næsten som om, jeg slet ikke har været på ferie.”  

Nogle føler, at hvis de ikke poster det, de laver, så har det ikke fundet sted. Hvordan kan det være? Man har jo ikke været mindre på ferie af, at der ikke blev taget billeder af det. Hvis man har det sådan, så skyldes det, at ens oplevelse af ens online-profil (f.eks. på Instagram) smelter sammen med ens oplevelse af, hvem man selv er. Eller i hvert fald at man føler, at man ikke er andet end det, man kan 'bevise' eller dokumentere f.eks. via Instagram eller Snapchat.

Hvis du nogle gange føler sådan, kan det være en god idé at huske at adskille din profil fra din identitet, dvs. den du i virkeligheden er. Du er jo ikke din Instagram-profil. Den viser en lille del af, hvem du er, men langt fra det hele.

Din online-profil er kun en lille del af dig
Vores profiler på de sociale medier er på mange måder en iscenesat del af vores identitet. Vi er ikke bare det, vi fremstår som på de sociale medier. Vi er også en hel masse andet. 

Din identitet er din egen følelse af, hvem du er som person og de særlige kendetegn ved dig, som andre mennesker kender dig på, f.eks. kropssprog, udseende, meninger og væremåde. Noget af det kan man se på din profil, men langt fra det hele.

Nogle er afhængige af de sociale medier og bruger dem til at vise sig frem til omverdenen. De flasher f.eks. dyrt tøj for at få flere likes. Likes kan blive en hel besættelse, men man skal huske, at antallet af likes ikke siger noget om, hvad det er for en relation man har til dem, der liker ens ting.

Kvaliteten af det sociale samvær er vigtig
Det, at man får mange likes på de sociale medier, betyder ikke nødvendigvis, at man også har mange ‘rigtige’ venner, som man kan være fortrolig med og stole på. Man kan nemlig sagtens være populær på de sociale medier, men ikke have ret mange venner i den virkelige verden – og omvendt. 
Selvom man ikke får massevis af likes, kan man sagtens have gode og tætte venskaber i den fysiske verden. Og det er i virkeligheden det, det er det vigtigste. 

Vi mennesker er sociale dyr, der gerne vil føle os forbundet til andre, og her kan de sociale medier opfylde en del af vores behov. Men det er slet ikke nok. Vi har nemlig også brug for fysisk nærvær og samtaler med vores venner, hvor vi kigger hinanden i øjnene og fornemmer hinanden. Kvaliteten af det sociale samvær er nemlig vigtigt for, om vores sociale behov bliver opfyldt.

Spørgsmål til debat

  • Hvordan er der forskel på din profil på f.eks. Instagram og dit virkelige liv?
  • På facebook hedder dem, man er forbundet med, 'venner'. Men er de egentlig det? Hvad er en ven?

Hvad er identitet?

Din identitet er din egen følelse af, hvem du er som person og de særlige kendetegn ved dig, som andre mennesker kender dig på, f.eks. kropssprog, udseende, holdninger og væremåde. Du er ikke født med din identitet. Den ændrer sig livet igennem og påvirkes af forældre, venner, samfundet og de oplevelser, vi har.

Er du populær?

På de sociale medier kan ens popularitet måles meget nemt. I antallet af likes og venlige kommentarer, i billeder og opslag, man bliver tagget i osv. Og det er ikke bare tydeligt for en selv, men for hele ens netværk. På den måde er de sociale medier med til at skabe en bekræftelseskultur, som det er let at blive afhængig af. 

Venner eller netværk?

På facebook hedder dem, man er forbundet med, 'venner'. Men er de egentlig det? Hvad er en ven?