Mobilen gør dine samtaler dårlige

Vidste du, at din mobiltelefon – også selvom den bare ligger på bordet – med stor sandsynlighed gør dine ansigt til ansigt-samtaler dårligere? Der er der i hvert fald flere undersøgelser, der viser. 

I et forsøg bad man en række mennesker, der ikke kendte hinanden, om at tale sammen i ti minutter. Bagefter spurgte man dem, hvordan samtalen gik. Resultatet var ret klart. Dem, der ikke havde deres mobil fremme, synes, at samtalen var gået langt bedre end dem, der havde en mobiltelefon fremme, fx i hånden eller på bordet.

I samtalerne uden mobil kunne samtalepersonerne bedre forestille sig at blive venner med hinanden, og de følte sig også mere forstået af den anden i samtalen. 

Mobilen skaber dobbeltbevidsthed
Forskere kan ikke give et klart svar på, hvorfor det er sådan, men de tror, det skyldes, at mobiltelefonen skaber en slags dobbeltbevidsthed, sådan at vores opmærksom bliver revet i stykker mellem de mennesker, vi er i lokale med, og de mennesker, vi er forbundet med via mobilen. Konsekvensen af det er, at vi får en dårligere oplevelse af her og nu-interaktioner med dem, vi er i lokale med. Så i stedet for at koncentere os om den person vi sidder overfor, kommer vi i stedet for til at tænke på alle de mennesker, vi er forbundet med via telefonen.

Spørgsmål til debat

  • Hvordan påvirker det dig, at din mobil er fremme, når du taler med en anden (ansigt til ansigt?)
  • Forstyrrer din mobil dig tit, når du taler med andre?
  • Tænker du tit over det, der foregår på f.eks. Instagram eller snapchat, mens du sidder og taler med en ansigt til ansigt?