Alle gør det – eller hva?

Alle andre gør det – så jeg må nok også hellere gøre det. Har du nogensinde prøvet at tænke sådan? Hvis du har, så er du ikke den eneste.  

Vi mennesker er nemlig sociale dyr, der gerne vil passe ind i flokken eller gruppen. For at passe ind, gør vi det, vi tror, at alle andre gør i de grupper eller sammenhænge, vi indgår i. Men tit tror vi, at noget er helt almindeligt, selvom det faktisk ikke er det. F.eks. er der mange, der tror, at det er almindeligt at dele intime billeder af andre, f.eks. at videresende et intimt foto af en anden. Men det er det ikke. Langt de fleste har (heldigvis) ikke prøvet at dele intime billeder af andre.

Flertalsmisforståelser
Men hvorfor er der så så mange, der tror, at det er noget, som nærmest alle gør? Det er fordi, det er en såkaldt flertalsmisforståelse – det vil sige noget, som mange har misforstået. Og det kan være et stort problem. For når vi gerne vil gøre ligesom de andre for at passe ind, så skaber det et forventningspres.

Hvis vi f.eks. tror, at det er helt almindeligt at sende intime billeder af os selv til andre, kan det skabe et forventningspres hos os. For måske begynder vi at tænke, at hvis alle andre gør det, så må jeg nok også hellere gøre det.

Tro ikke, at det er almindeligt
Det kan også være, at vi får en invitation til at like en hadeside, og vi kan se, at mange hundrede er medlem af den – heriblandt flere, vi kender. Så kan vi komme til at tro, at det er helt almindeligt at like hadesider. Men det er det ikke. Langt de fleste mennesker har (heldigvis) aldrig liket en hadeside.

Et godt råd
Hvis du vil undgå at blive påvirket af en flertalsmisforståelse, så spørg dig selv: Kan det nu også passe det her? Hvor ved vi det egentlig fra? Er det bare noget, vi tror?

Spørgsmål til debat

  • Hvor oplever du, at der kan herske flertalsmisforståelser?
  • Hvorfor kan flertalsmisforståelser skabe problemer?

Er det noget alle andre gør?

At sende/poste seksuelle fotos/videoer af sig selv?
Nej. 92 procent af eleverne i 7.-9. klasse har aldrig gjort det.

At sende/poste seksuelle fotos/videoer af andre?
Nej. 95 procent af eleverne i 7.-9. klasse har aldrig gjort det.

Kilde: Ungeprofilundersøgelsen 2015.

Se undersøgelsen