Digital Superkarma

Digital Superkarma er et undervisningsmateriale om digital dannelse og trivsel på de sociale medier,
målrettet udskolingen. Forløbet er inddelt i fire moduler: 

1) Elevtekster, debatspørgsmål og refleksionsøvelser om Etik, Rettigheder og Lovgivning.
Eleverne præsenteres for et etisk kodeks, der ligger til grund for alt materialet (2-3 lektioner). 

2) Elevtekster, debatspørgsmål og refleksionsøvelser om Stress og Etik (2-3 lektioner). 

3) Udarbejdelse af klassens egne online trivselsregler (2-3 lektioner). 

4) En gruppeøvelse, hvor eleverne kan øve sig på at bruge det etiske kodeks samt klassens
nye online trivselsregler 
(2 lektioner). 


Klik på felterne herunder for at gå til de enkelte moduler.

 

Om materialet

Målgruppe: Udskolingen

Fag: Dansk og samfundsfag samt Understøttende Undervisning (UUV)

Obligatoriske emneområde: Sundheds- og Seksualundervisning og Familiekundskab 

Tidsforbrug: Ca. 8-9 lektioner på det samlede forløb (man kan også nøjes med at bruge enkelte dele af forløbet).